Tietosuojakäytäntö

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

Ateljé Verbena Oy
FI33562974
Laivurinkatu 43 lh 6, 00150 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Mononen
asiakaspalvelu@ateljeverbena.fi
Puh. 050 324 8239

3. Rekisterin nimi

Ateljé Verbena Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä Yritys Oy:n verkkopalveluita ja rekisteröitymällä asiakasrekisteriimme hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteemme sekä käyttäjäehtomme.
Asiakasrekisterin pitämisen peruste: henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, joka on saatu verkkosivujen lomakkeella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
Henkilö- ja yhteystiedot: nimi ja toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yritystiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, laskutustiedot sekä yrityksen posti- ja toimitusosoite (mikäli asioit yrityksenä)
Käyttäytyminen sivustolla: latausajat sekä -virheet, saapuminen
Laitetiedot: päälaite, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio, IP-osoite, kieliasetukset
Paikkatiedot: maantieteellinen sijaintisi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ateljé Verbena Oy:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kaikkien kumppaneiden kanssa solmitaan sopimukset, jotka käsittelevät heidän vastuutaan asiakastiedon käsittelyssä. Näissä sopimuksissa on huomioitu myös EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Jos tietoa luovutetaan EU-alueen ulkopuolelle, tapahtuu luovutus tietoturvallisesti ja yhteistyökumppanit on velvoitettu noudattamaan EU-tietosuoja-asetusta. Varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksesta löytyvä hyväksytty tapa. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.
Kaikkia henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään, kun niitä tarvitaan siihen käyttötarkoitukseen, johon tiedot on kerätty tai jotta voidaan todeta lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen tapahtuneeksi.
Tietoja voidaan myös poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palveluita tai harjoittaa asiatonta tai lainvastaista toimintaa. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään.
Mahdollisissa tietoturvaloukkaustapauksissa, kuten asetus vaatii, teemme ilmoituksen 72 tunnin sisällä tietosuojaviranomaiselle ja ilmoitamme tästä myös aina asiakkaalle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Ateljé Verbena Oy:n keräämiä henkilö- ja asiakastietoja säilytetään asiaankuuluvasti ja tietoturvattuina.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Näissäkin tapauksissa pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Muutokset: Ateljé Verbena Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Jos muutokseen sisältyy asiakkaalle merkittäviä muutoksia, jolloin asiakastiedon kerääminen, käsittely ja säilytys muuttuu olennaisesti, ilmoitamme asiasta lähettämällä sähköpostiviestin, julkaisemalla ilmoituksen sosiaalisen median kanavissamme ennen muutosten voimaantuloa.

Evästekäytännöt

Ateljé Verbena Oy verk­ko­pal­ve­lussa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen ja relevantimpaa mainontaa.

Onnittele valmistunutta

UPEALLA SUURIKUKKAISELLA RUUSULLA TAI PIONILLA.

Tee ennakkotilauksesi ajoissa.

Lauantaina 1.6. palvelemme klo 8-16.

Tee ennakkotilauksesi ajoissa.
Lauantaina 1.6. palvelemme klo 8-16.

Käytämme sivustolla evästeitä, jotta voimme tarjota paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaisemman palvelun.